Att bygga en sekretessskärm av sten - de bästa idéerna, tipsen och knep

Preliminära överväganden innan man monterar stenskärmar

Innan du kan börja sätta upp en sekretessskärm i sten i din egen trädgård bör de viktigaste frågorna om följande faktorer först klargöras:

  • lagliga föreskrifter / tillstånd som krävs
  • Undergrundens stabilitet
  • Material och ytdesign
  • Ekologiskt eller praktiskt mervärde för den uppförda stenmuren

läs också

  • Resa en stenmur som en sekretessskärm
  • Idéer för en kreativ sekretessskärm i trädgården
  • Trä en sekretessskärm i staketet

I många fall kan uppförandet av en stenskyddsvägg kräva officiellt godkännande från den ansvariga byggnadsmyndigheten. De föreskrivna minsta avstånden till fastighetsgränsen spelar också in. Dessutom kräver väggar av natursten eller stenkorgar, i motsats till plantering av en integritetshäck, en noggrann undersökning av respektive undergrund. När allt kommer omkring kan vanlig jord sjunka, undergrävas eller helt enkelt ge sig under den ofta underskattade vikten av en stenmur. I ett sådant fall kan livshotande olyckor inträffa om en stenmur kollapsar. Medan tegelväggar och gabioner knappast erbjuder några ekologiska nischer, kan en naturstenmur tillhandahålla en livsmiljö för sällsynta växter och djur i sina sprickor.

Säkerhet genom en lämplig bas

Om godkännande för byggandet av den planerade stenmuren finns kan förberedelserna påbörjas. Som regel grävs en dike längs stenmurens planerade förlopp, som först fylls med lite grov grus och sedan förses med en bärande grund av basstenar eller betong. Eftersom detta på lång sikt orsakar ett hinder för att "nestla" i trädgården, bör öppningar för kablar som läggs eller vattnet som rinner under jorden integreras i sluttande områden i form av rör eller tomma axlar. Så snart denna fundament har härdat och bärande, beroende på material, kan konstruktionen av den faktiska sekretessskärmen påbörjas.

Resa en sekretessskärm från rivningsmaterial

När gamla hus rivs kommer ofta tegelstenar och naturstenar fram som är alldeles för bra för att fyllas i som skräp. När man bygger en stenmur i trädgården spelar det ingen roll om de enskilda stenarna fortfarande är kvar med murbruk från tidigare användning. Snarare erbjuder en stenmur gjord av återvunna stenar ett slags patina som gör att det nyskapade murverket kan integreras organiskt i landskapsdesignen omedelbart. Om man väljer ett ruinliknande utseende istället för en strikt geometrisk konstruktion, uppstår en speciell charm med en romantisk faktor.

Gabions som samtida sekretessskärmar

Landskapsplanerare och trädgårdsmästares sinnen skiljer sig ofta åt när det gäller gabions: dessa stenkorgar erbjuder vissa fördelar med avseende på godkännandeprocessen, eftersom de vanligtvis inte har en fast förankring på marken och (åtminstone i teorin) kan tas bort snabbt när som helst. Det ganska robusta utseendet på stenar och galvaniserade stålstänger kan dock inte nödvändigtvis kombineras med alla typer av arkitektur och landskapsdesign. Det är emellertid fullt möjligt, till exempel, att gröna en vägg gjord av gabions med årliga eller fleråriga klätterväxter.

Tips

Ju högre en stenmur byggs i trädgården, desto högre krav på stabilitet och tippsäkerhet. Som en kompromiss mellan sekretessskärmens höjd och en rimlig ansträngning är det lämpligt att bygga en upphöjd bädd av stenar och sedan plantera denna med relativt höga grönsaker eller blommor.