Hur giftigt är lupiner? - Risker för människor och djur

I synnerhet frön är giftiga

Prydnadslupiner ska inte tillåta löv eller frön att tränga in i människan eller djurorganismen. Endast vilda djur tål lupinalkaloider och visar inga tecken på förgiftning efter konsumtion.

Den exakta mängden med vilken den toxiska effekten börjar är inte känd. Det kan dock antas att bara konsumera en pod orsakar betydande obehag.

Som ett resultat blir lupinförgiftning märkbar

  • Rastlöshet
  • blekhet
  • svettas
  • Kräkas
  • Andnöd
  • Hjärtstopp

Om delar av lupinen inträffades av misstag ska den drabbade personen dricka mycket vatten. Om en hel kapsel eller mer har konsumerats är läkare nödvändig.

Läkaren ser till att giftet kommer ut ur kroppen och ger också koltabletter för att binda föroreningarna. Om offren är husdjur bör veterinären i tjänst kontaktas omedelbart.

Om man misstänker att delar av lupiner har intagits, bör släktingar kontakta ett av giftkontrollcentren.

Låt inte frön mogna

Den största faran kommer från frökapslarna, som har en fascinerande effekt på barn.

Klipp därför alltid av bleka blomställningar omedelbart så att skida inte kan utvecklas i första hand.

tips och tricks

Den söta lupinen, som odlas som en proteininnehållande mat, är inte giftig i motsats till prydnadslupinen. Innehållet i alkaloider reducerades till en säker nivå genom avel.