Amaryllis - giftigt för människor? (Knight star)

Knights stjärna är giftig för människor

Låt inte de majestätiska trattformade blommorna lura dig om den extrema toxiciteten hos en amaryllis. En riddares stjärna innehåller giftiga alkaloider i alla delar. Det hälsofarliga lycorin finns uttryckligen i höga koncentrationer i lök. Om bara några gram konsumeras är allvarliga symtom på förgiftning resultatet. De drabbade lider av dessa symtom:

  • Massiv illamående och kräkningar
  • Akut yrsel följt av ett racinghjärta
  • Svåra svettningar

Odling av amaryllis bör undvikas inom barns räckhåll. Dessutom klassificeras växten som giftig för djur, så att det finns en hög dödsrisk för katter, hundar, marsvin och andra husdjur om de konsumeras.