Att begränsa trädgården - när är det nödvändigt och hur görs det?

Känn igen brist på kalk - så fungerar det

Om du regelbundet observerar vilka växter som sätter sig i din trädgård på egen hand, får du värdefull information om markkvaliteten. Indikatorväxter för kalkbrist i de tidiga stadierna är mossa, hare klöver, sorrel, sandpansy och åkerhästsvans. I ett avancerat skede orsakar brist på kalk tillväxtstörningar i många växter, såsom torkade bladspetsar eller gulaktiga missfärgade löv.

läs också

 • Eldbönor - lysande prydnadsväxter och användbara växter för sommarträdgården
 • Trädgården i mars - tips för prydnads- och köksträdgården
 • Är kalk absolut nödvändigt för kompost?

Ett pH-värde test från trädgårdscentret eller järnaffären ger slutlig säkerhet. Följande resultat är önskvärda för en hälsosam trädgårdsmark:

 • Lummig jord med en låg andel sand: 6,5 till 7,0
 • Sandjordjordjord: 6,0
 • Ren sandjord: inte under 5,5

Om dessa värden inte uppnås bör du kalka din trädgård. Ett undantag gäller rododendroner, hortensior, ljung och andra växter som bara trivs hälsosamt i sur jord med ett pH-värde på 5,5 och lägre.

Rekommenderade kalkgödselmedel för din trädgård - ett urval

Om du har kommit till slutsatsen att din trädgård behöver kalkgödning, finns det olika produkter att välja mellan. I den nästan naturliga odlade prydnads- och köksträdgården uppfyller följande kalkgödselmedel (9,46 € på Amazon *) ekologiska principer:

 • Alkalk, bestående av 70 procent kalciumkarbonat, 20 procent magnesiumkarbonat och värdefulla spårämnen
 • Dolomitkalk (karbonatkalk) med hög magnesiumhalt, särskilt lämplig för barrträd
 • Rockmjöl, beroende på källsten med olika åtgärdslängd
 • Lime marl, med 70 procent karbonat kalk och 30 procent lera, perfekt för lätta sandjordar

Snabbkalk och släckt kalk rekommenderas inte för kalkning i trädgården. Båda produkterna är mycket frätande och utgör en hälsorisk i privata prydnads- och köksträdgårdar.

Dosera och administrera kalk på rätt sätt - du bör vara uppmärksam på detta

Var särskilt uppmärksam på doseringen av kalk. Ju mer karbonat kalk administreras, desto mer värdefullt humus bryts ner. På kort sikt drar dina växter nytta av det rika utbudet av näringsämnen. På lång sikt läcker dock jorden ut. Därför varnar en gammal bondregel om att kalk gör fäder rika och söner fattiga. Följande riktlinjer har visat sig i praktiken:

 • Var tredje år 150 gram per kvadratmeter för att hålla kalkinnehållet stabilt
 • 250 till 500 gram per kvadratmeter för att höja pH med en punkt

På lätta sandjordar bör mängden kalk vara lägre än på tunga lerjordar. Om en dos på mer än 500 gram per kvadratmeter krävs, vänligen administrera kalkat i två steg med ett intervall på 6 månader.

Tips

Efter att ha grisat din gräsmatta på våren är den särskilt mottaglig för kalk. Eftersom du har kammat ut mossan och ogräset, kommer mineralerna direkt till rötterna hos de ädla gräsen. Applicera gräskalk helst med en spridare och bevattna sedan det gröna området genomträngande.