Hortensia får gula löv - vad kan vara orsaken?

Kvävebrist

Om det saknas kväve blir hela bladet vanligtvis gult. Ursprungligen påverkas bara de äldre bladen i hortensiaens nedre område, först senare ändrar lövet som har drivit bort färg. Som ett resultat kan blommorna också vissna.

läs också

  • Varför får calla gula löv?
  • Varför får min orkidé gula löv?
  • Varför får mimosan gula löv?

avhjälpa

Befrukta hortensia med kvävegödselmedel från trädgårdsnäringen. Observera den dos som anges på förpackningen och överbefrukta inte hortensia. För mycket kväve kan också skada växter.

Kloros

Järnbrist uppträder vanligtvis i samband med de sura jordar som Hydrangea föredrar. De yngre till medelåldersbladen påverkas först. De visar en gulgrön till citrongul missfärgning. Bladvenerna är skarpt avgränsade och mörkgröna.

Om järnbristen kvarstår visas följande skador:

  • Allt lövverk blir gult.
  • Bruna nekroser utvecklas från bladmarginalen.
  • Stammarna blir tunnare.
  • Rötterna förkortas och visar en ohälsosam brun färg.

avhjälpa

Gödsla alltid hortensiaen med ett speciellt järnhaltigt gödselmedel. Om en järnbrist fortfarande dyker upp kan du använda ett rent järngödselmedel.

Fara

Järngödselmedel är giftigt, varför du definitivt bör använda skyddskläder när du sprider det.

Jordens pH

För att röda hortensior ska behålla sin ljusa blommafärg måste jorden ha ett relativt högt pH-värde. Detta kan innebära att växten inte längre kan absorbera tillräckliga mängder järn. Om gula löv visas på en röd hortensia bör du därför korrigera pH-värdet. Organiska gödningsmedel som kompost är väl lämpade.

tips och tricks

Lövverk som blir gult på hösten är normalt på grund av den naturliga vegetationscykeln. Hortensiaen är en av de lövverkande växterna där bladen ursprungligen blir gula på hösten och sedan faller av sig själva.